Výcvik postavy, přestupy na další úrovně

Přestup na další úroveň

Před přestupem musí mít vaše postava dostatečný počet zkušenostních bodů a příslušný finanční obnos na zaplacení poplatků za výcvik. Nabyté zkušenosti a peníze po skončení dobrodružství zapíšete v dialogu Dobrodružství.

Pokud jsou podmínky přetupu splněny, stiskněte tlačítko Přestup. Postava tak zaplatí popltatek ze přetup a přejde na další úroveň. Nyní se může věnovat specializivanému výcviku (například. učit se kouzla, mimosmyslové dovednosti).

Specializovaný výcvik

Přestupem na vyšší úroveň postava získá nové dovednosti. Některé získá přestupem automaticky, některé si musí zvolit (například kouzelní si volí kouzla, která se chce naučit). Dialog pro tento specialzivoný výcvik vyvoláte stiskem tlačítka Výcvik.
* Hraničář

Inkubátor vytvořil Milan Kolka . Pokud máte s Inkubátorm nějaké problémy či připomínky, můžete mi poslat dopis