Zápis výsledků dobrodružství

Po dobrodružství se obvykle změní finanční situace postavy, postava získá nové zkušenosti. Alchymisté při dobrodružství spotřebují voji magenergii při lučbě, případně získají novou extrakcí z magických předmětů. Všechny tyto změny zapíšete v dialogu Dobrodružství, který vyvolýáte po stisku příslušného tlačítka.

Změna hotovosti

Zapište novou hotovost do políčka Hotovost. Částku zapisujte v měděných.

Uložení hotovosti do banky

Do políčka vedle tlačítka Uložit zapište ukládanou částku a stiskněte tlačítko. Částka bude připsána na účet a hotovost postavy bude snížena. Částku zapisujte v měděných.

Výběr hotovosti z účtu

Do políčka vedle tlačítka Vybrat zapište vybíranou částku a stiskněte tlačítko. Částka bude vybrána z účtu hotovost postavy bude zvýšena o tuto částku. Částku zapisujte v měděných.

Přidání zkušeností

Nově nabyté zkušenosti zapište do pravého políčka v řádku Zkušenost a stiskněte tlačítko Přidat

Alchymistova magenergie

Napište hodnotu magenergie do políčka Magenergie

Uložení změn

Veškeré změny jsou prováděny přímo s postavou. Po provedení změn zavřete dialogové okno.
Inkubátor vytvořil Milan Kolka . Pokud máte s Inkubátorm nějaké problémy či připomínky, můžete mi poslat dopis