Inkubátor 1.6

Tato stránka byla napsána v java scriptu a HTML verze 3.0. Pokud váš prohlížeč nepodporuje tyto záležitosti, nebude vám Inkubátor správně pracovat. Používáte-li Netscape Navigator pod MS WINDOWS 3.1 nebo 3.11, dochází někdy k poruše ochrany paměti. Program byl otestován prohlížeči Internet Explorer 5.0 a Netscape Comunicator 4.07 pod MS WINDOWS 95 a v Netscape Navigatoru pod Red Hat Linuxem 5.1, kde pracoval bezchybně.

Obsah

Popis Inkubátoru

Pokud jste někdy hráli Dračí doupě, tak zajisté víte, že nejvíce nudná a zdlouhavá činnost je tvorba nové postavy (takzvané "nahození"). Než začne vlastní hra, hráči musí házet kostkami, sčítat nějaká čásla a listovat v pravidlech. Inkubátor vám všechny tyto činnosti značně zjednoduší.

Na základě připomínek některých hráčů DrD a uživatelů Inkubátoru došlo oproti verzi 1.4 k drobným změnám ve vzhledu osobního deníku a k přidání položky Popis postavy.

Tato verze Inkubátoru (1.6) je vybavena novými položkami pro popis postavy (pohlaví, výška a hmotnost) a umožňuje přestup postavy na vyšší úroveň ažpo specializaci, to jest do úrovně pět včetně.

Licenční podmínky

Inkubátor pro Dračí doupě může být bezplatně používán a v nezměněné podobě šířen. V případě potřeby je povoleno změnit kódování češtiny nebo dokument přeložit do cizího jazyka.

Kopie Inkubátoru lze používat pouze pro vlastní potřebu. Bez souhlasu autora nesmí být dokument zrcadlen na síti internet (pokud o to máte zájem, napište mi a dohodneme se na podmínkách). Umis»ujte pouze odkazy.

Při šíření Inkubátoru nesmí být odstraněny informace o autorovi.

Záruky

INKUBÁTOR JE K DISPOZICI V TAKOVÉ PODOBĚ, V JAKÉ JE. AUTOR NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PŘÍPADNÉ ŠKODY, KTERÉ MOHOU BÝT ZPUSOBENY NESPRAVNÝM POUZITIM PROGRAMU. AUTOR TÉŽ NERUČÍ ZA PŘÍPADNÉ ZTRÁTY DAT, KTERÉ BY NASTALY PŘI POUŽÍVÁNÍ TOHOTO PRODUKTU (NAPŘÍKLAD KDYBY SE OPERAĆNÍ SYSTÉM DOSTAL DO NEKONZISTENTNíHO STAVU).

Návod:

Vyplňte jméno postavy (chcete-li používat rozhraní, nesmí jméno obsahovat hvězdičky) a ze seznamů vyberte požadovanou rasu, pohlaví a povolání postavy. Stikněte tlačítko "Vytvořit postavu". Tím se "nahodí" nová postava a ve formuláři budou zobrazeny její základní vlastnosti. Pokud postava nevyhovuje vaší představě, zkuste to ještě jednou. Pohlaví postavy můžete kdykoliv změnit. Protože se nepředpokládá, že ve světě Dračího doupěte se prováděly operace na změnu pohlaví, jedná se o potvrzovanou volbu. Inkubátor téžgeneruje přesvědčení postavy. Pokud vám postava vyhovuje, ale neztotožňujete se s jejím přesvědčení, vyberte si ze seznamu jiné. Nyní si stiskem tlačítka "Osobní deník" zobrazíte osobní deník postavy. V něm je kromě jižzmíněných základních vlastností postavy uveden postřeh, pohyblivost a naložení postavy a informace o některých zvláštních schopnostech postavy. Dále jsou uvedena obranná a útočná čísla. Vyzbrojíte-li postavu ve zbrojnici (uveden na konci inkubátoru), dostanete obranná a útočná čísla pro takto vyzbrojeného hrdinu.

Vytvořený hrdina může přestoupit na vyšší úroveň, nejvýše ale na pátou (tato verze Inkubátoru nepodporuje specializaci povolání). Při přestupu se neuvažuje poplatek za přestup (Inkubátor ostatně vůbec neuvažuje peníze) a zkušenostní body. Váš hrdina přejde na vyšší úroveň po stisku tlačítka "Přestup".

Nahazování postavy a její postup na vyšší úroveň může být plně automatizované (implicitně) nebo potvrzované. Při potvrzovaném způsobu bude sice vygenerována náhodná hodnota, ta vám bude nabídnuta a vy ji buď potvrdíte nebo zadáte jinou. Automatické nahazování se nastaví zaškrtnutím políčka "nahazovat automaticky", které se nachází vedle tlačítek.

Při tvorbě inkubátoru byla použita Pravida Dračí doupě pro začátečníky, verze 1.5, (c) 1992 ALTAR . Dračí doupě, DrD a ALTAR jsou zapsané ochranné známky nakladatelství ALTAR .

Jméno postavy
Popis postavy
Rasa, pohlaví
Povolání, úroveň
Síla
Obratnost
Odolnost
Inteligence
Charisma
Počet životů
Magenergie
Přesvědčení:

Nahazovat automaticky

Zbrojnice

Pokud máte vytvořenu postavu, můžete jí přiřadit zbraně. Ve zbrojnici máte k dispozici všechny druhy zbraní, které podporují pravidla 1.5 pro začátečníky. Vybírat můžete jen ty zbraně a takový druh zbroje, který smí používat vámi vybraná postava. Ve zbrojnici můžete teoreticky nabrat všechny zbraně. Poraďte se s pánem jeskyně, které z nich vám povolí (s ohledem na cenu v jeho světě a na vaše finanční možnosti). Inkubátor téžneuvažuje hmotnosti zbraní.

Upozornění: Inkubátor neuvažuje velikostní omezení na velký luk a těžkou kuši.

Zbroj Jednoruční Obouruční Střelné a vrhací

Rozhraní pro přenos postavy

Postavu vytvořenou v Inkubátoru si můžete uložit a přenést tak do jiného inkubátoru. U uložené postavy můžete později změnit její výzbroj.

Návod:
Překopírujte obsah následujícího okénka do nějakého textového souboru (např. pokud pracujete pod MS Windows, zkopírujte okénko do poznámkového bloku). Při obnově postavy postupujte opačně a stiskněte tlačítko "obnovit postavu". Pokud máte postavu vytvořenou v Inkubátoru verze 1.4 nebo 1.5, můžete ji bez problémů načíst i v Inkubátoru 1.6. Opačný přenos dat není možný.

Rozhraní není ve verzi 2.0 jižpodporováno.


Stránka je uvedena v těchto seznamech na českém intenetu:

ATLAS Seznam Altar


Inkubátor pro Dračí doupě vytvořil Milan Kolka

Veškeré připomínky a návrhy napište autorovi. Pokud vás stránka zaujala, umístěte, prosím, na své stránce odkaz na ni.